Met ingang van 1 januari 2016 gelden de onderstaande tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting.

Tarieven erf- en schenkbelasting

Belaste verkrijging 1. Partners en kinderen 1a. Kleinkinderen 2. Overig
€ 0,- – € 121.903,- 10 % 18 % 30 %
€ 121.903,- en hoger 20 % 36 % 40 %

 

Vrijstellingen erfbelasting

Partners € 636.180,-
Invalide kind € 60.439,-
Kind € 20.148,-
Kleinkind € 20.148,-
Ouder € 47.715,-
Overige verkrijger € 2.122,-
Pensioenimputatie € 164.348,-

 

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind € 5.304,-
Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar € 25.449,-
Extra verhoging eigen woning/studie € 53.016,-
Overgangsregel voor eigen woning € 27.570,-
Overige verkrijger € 2.122,-

 

Vrijstelling van 100 % voor ondernemingsvermogen tot € 1.060.298,-