Een verklaring of een volmacht tekenen is niet louter een formaliteit. Het ondertekenen van een dergelijke verklaring kan verstrekkende gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat vaststaat dat u zelf de verklaring ondertekend hebt. Dat kan als uw handtekening op de verklaring gelegaliseerd wordt. Een legalisatie houdt in dat een notaris vaststelt dat u zelf de verklaring hebt ondertekend en dat het uw handtekening is die op de verklaring staat. Het is dan achteraf niet mogelijk dat er een discussie ontstaat over de echtheid van de handtekening.

Uiteraard kunnen wij een handtekening voor u legaliseren. Voor een vrijblijvende kostenopgave voor een legalisatie kunt u contact opnemen met Jacqueline van Hoeken.